Storitve

VZDRŽEVANJE OBJEKTOV

Izvajamo vzdrževalna dela na elektro, strojnem in gradbenem področju na energetskih objektih in napravah (hidroagregati, hidromehanska oprema, elektro oprema, strojna oprema, črpališča, košnje, manjše gradbene sanacije ipd.). Strokovno usposobljeno in izkušeno osebje poskrbi za kvalitetno izvedbo vzdrževalnih del. Med zahtevnejša vzdrževalna dela spadajo tudi revizije in remonti naprav in agregatov v hidroelektrarnah, kjer družba Partner sodeluje že vrsto let.

IZVEDBA DEL NA HE V IZREDNIH OBRATOVALNIH RAZMERAH

Med zahtevna dela spada tudi čiščenje in odstranjevanje plavja na hidroelektrarnah v času visokih vod. Izvajamo odstranjevanje večjih kosov plavja, prav tako izvajamo dela s čistilnimi stroji, dela z motorno žago in ostalo gradbeno mehanizacijo, ki je potrebna za odstranjevanje plavja in čiščenje vtokov agregatov. Odstranjevanje plavja izvajamo tudi na prelivih poljih in na ostalih pomembnih sistemih hidroelektrarn na spodnji Savi.

IZVEDBA BATIMETRIČNIH MERITEV

Z batimetričnimi meritvami izvajamo natančno kartiranje dna reke, jezer ter ostalih vod (morje, druge akumulacije,…). Meritve izvajamo z najsodobnejšo opremo, večsnopnim sonarjem, dobljene podatke pa lahko predstavimo v 2D ali 3D obliki. Na podlagi izmerjenih podatkov lahko izrišemo prečne in vzdolžne profile. Z rednimi meritvami na ta način lahko spremljamo in nadziramo, kaj se dogaja z rečnim dnom.

Meritve izvajamo z ekološko sprejemljivim plovilom na elektro pogon, ki ne onesnažuje okolja. S takšnim plovilom lahko plujemo praktično povsod, predvsem na območjih, ki so že razglašena za narodne parke. 

IZVAJANJE MONITORINGOV

Izvajamo tehnične monitoringe opazovanj jezovnih zgradb in pretočnih akumulacij. Ponujamo tudi storitve za izvedbo hidrogeoloških monitoringov.

DRUGA VZDRŽEVALNA DELA

Izvajamo tehnične monitoringe opazovanj jezovnih zgradb in pretočnih akumulacij. Ponujamo tudi storitve za izvedbo hidrogeoloških monitoringov.

O PODJETJU PARTNER

Družba Partner, d.o.o., je bila ustanovljena že leta 1991, od leta 2013 pa je v 100% lasti družbe HESS, d.o.o. Osnovne dejavnosti družbe so:

  • vzdrževalna in obratovalna dela na energetskih objektih,
  • podpora v času izrednih obratovalnih razmer na hidroelektrarnah na spodnji Savi,
  • čiščenje plavja v času izrednih obratovalnih razmer HE,
  • izvajanje batimetričnih meritev v rekah, jezerih ter ostalih vodah,
  • izvajanje monitoringov tehničnega opazovanja,
  • izvajanje hidrogeoloških monitoringov,
  • terenske meritve kemičnih in fizikalnih lastnosti vode,
  • razna druga vzdrževalna in sanacijska dela.

Vodstvo

Direktor:  Marko Kenig

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v pravilih o rabi piškotkov.